Impressum

Program podrške poduzetnicima Nevjerojatni

Provedba: ACT Grupa

Partner i sponzor 2021. i 2022. godine: Raiffeisenbank Hrvatska

Produkcija i sadržaj:

Članci: ACT Grupa, Ana-Marija Topolčić

Grafički dizajn, web dizajn: Mediacor

Video i produkcija: Jan Štih

Fotografije i video: Nikola Zec, Darko Mareš